Novo Café

סיום פרויקט: יולי 2020
שטח פרויקט: 100 מ"ר
צילום: ליאור טייטלר

נובו קפה

תכנון קפיטריה עבור הסעדת עובדים באווירה אחרת. מהנדסים ומדענים היושבים רוב שעות היום מול מחשבים ומרוכזים בעבודתם במעבדות שונות זכו לסביבה שונה וצבעונית בזמן הפסקת הצהריים. מחקרים מראים שהפוגה אמיתית היא בעצם שינוי ויזואלי סביבתי, וזה מה שרצינו ליצור פה עבור עובדי החברה. הקפיטריה ממוקמת במרכז הקומה, תוכננו שערים בולטים מכל כיוון כניסה לקפיטריה, כדי להדגיש שנכנסים לאזור אחר, שאינו משרדי. נבחרו צבעים משמחים והרמוניים עם דגש גרפי המזכיר את פועלה של החברה. המשך ישיר ל BRANDING החיובי והתומך שהשרשנו בקומה אחרת עבור אותה החברה, תוך הדגש צבעוני ודינמי יותר באזור הקפיטריה.  פלטת צבעים מותאמת  ללוגו ומורכבת מגווני כחול שונים עם דגשים ניכרים צהובים, צהוב מהווה צבע שמח. התוצאה שהתקבלה – קפיטריה מזמינה שנעים להגיע אליה להפסקות צהרים ובכלל מחברת גם בין העובדים משך כל שעות היום עבור פגישות א-פורמליות והתכנסויות שונות במהלך השנה.

תפריט